Sportraad

De sportraad is een stedelijke adviesraad die zich bezighoudt met alles wat met sport en sportieve vrijetijdsbesteding te maken heeft. De stad vraagt bij het nemen van belangrijke beleidsbeslissingen rond sport het advies van de sportraad.

Alle sportclubs die actief zijn in Beringen kunnen zich bij de sportraad aansluiten. De clubs worden naargelang hun activiteiten ingedeeld bij de indoor of outdoor sector. Elke sector is op zijn beurt nog eens onderverdeeld in kleinere sectoren (vnl. per accommodatie).

Elke club moet aan bepaalde voorwaarden voldoen (zie reglement) voor men zich kan aansluiten bij de sportraad. Er vindt eerst een proefperiode van 6 maanden plaats vooraleer de club definitief wordt aangesloten.

Erkende clubs kunnen genieten van een gunsttarief voor het huren van de sporthal. Daarnaast kunnen zij ook verschillende subsidies aanvragen bij de stad.

MEER INFORMATIE?
Contacteer Sofie Schaeken