Sportraad

De sportraad is een stedelijke adviesraad die zich bezighoudt met alles wat met sport en sportieve vrijetijdsbesteding te maken heeft. De stad vraagt bij het nemen van belangrijke beleidsbeslissingen rond sport het advies van de sportraad.

Binnen de sportraad is er een Raad van Bestuur die maandelijks samenkomt (uitgezonder juli en augustus). De afgevaardigden van alle aangesloten sportverenigingen komen jaarlijks samen tijdens de zogenaamde Algemene Vergadering. 

Alle sportclubs die actief zijn in Beringen kunnen zich bij de sportraad aansluiten. De club moet aan bepaalde voorwaarden voldoen (zie reglement) voor men zich kan aansluiten bij de sportraad. Er vindt eerst een proefperiode van 6 maanden plaats vooraleer de club definitief wordt aangesloten.

Erkende clubs kunnen genieten van een gunsttarief voor het huren van de sporthal en het gratis uitlenen van stedelijk materiaal. Daarnaast kunnen zij ook verschillende subsidies aanvragen bij de stad.

Meer info: dienst sport - 011 430 230 - sport@beringen.be