Sportsubsidies

SPORTTOELAGE
Reglement  (gepubliceerd op 11 mei 2021)
Invulformulier sporttoelage 2021

SPORTKADERVORMING
Reglement  (gepubliceerd op 8 juni 2020)
Invulformulier sportkadervorming 2021

PROJECTTOELAGE
Reglement  (gepubliceerd op 8 juni 2020)
Invulformulier projecttoelage

ORGANISEREN VAN SPORTEVENEMENTEN
Reglement  (gepubliceerd op 11 mei 2021)
Invulformulier organisatie sportevenementen

INVESTERINGSTOELAGE SPORTINFRASTRUCTUURPROJECTEN
Reglement  (gepubliceerd op 27 mei 2021)