Sportsubsidies

SPORTTOELAGE
Reglement  (gepubliceerd op 28 juni 2022)
Invulformulier sporttoelage (beschikbaar vanaf juni 2023) 
Fiche onbezoldigde trainer 2022 

SPORTKADERVORMING
Reglement  (gepubliceerd op 28 juni 2022)
Invulformulier sportkadervorming (beschikbaar vanaf juni 2023)

PROJECTTOELAGE
Reglement  (gepubliceerd op 8 juni 2020)
Invulformulier projecttoelage

ORGANISEREN VAN SPORTEVENEMENTEN
Reglement (gepubliceerd op 14 februari 2023) 
Invulformulier organisatie sportevenementen

INVESTERINGSTOELAGE SPORTINFRASTRUCTUURPROJECTEN
Reglement  (gepubliceerd op 27 mei 2021)