Sportsubsidies

Sporttoelage

  • Reglement  (gepubliceerd op 18 april 2024)
  • Invulformulier sporttoelage
  • Fiche onbezoldigde trainer 2023 

Sportkadervorming

  • Reglement  (gepubliceerd op 18 april 2024)
  • Invulformulier sportkadervorming 

Projecttoelage

Organiseren van sportevenementen

Investeringstoelage sportinfrastructuurprojecten