Sportsubsidies

SPORTTOELAGE
Reglement  (gepubliceerd op 28 juni 2022)
Invulformulier sporttoelage 2022
Fiche onbezoldigde trainer 2022 

SPORTKADERVORMING
Reglement  (gepubliceerd op 28 juni 2022)
Invulformulier sportkadervorming 2022

PROJECTTOELAGE
Reglement  (gepubliceerd op 8 juni 2020)
Invulformulier projecttoelage

ORGANISEREN VAN SPORTEVENEMENTEN
Reglement  (in behandeling)
Invulformulier organisatie sportevenementen

INVESTERINGSTOELAGE SPORTINFRASTRUCTUURPROJECTEN
Reglement  (gepubliceerd op 27 mei 2021)