Regie sociale economie en werk

Met 8 lokale besturen in West-Limburg (Beringen, Heusden-Zolder, Ham, Tessenderlo, Leopoldsburg, Halen, Herk-de-Stad en Lummen) slaan we de handen in mekaar om de regie sociale economie en werk te organiseren. We fungeren onder de naam "West-Limburg Werkt". 

Het samenwerkingsverband ontvangt middelen van de Vlaamse overheid om acties in het kader van sociale economie en werk uit te voeren. Lokale besturen hebben de vrijheid om de acties inhoudelijk in te vullen. Maar de Vlaamse overheid legt wel vier Vlaamse beleidsprioriteiten op, waarvan er min. 1 actie per beleidsprioriteit per jaar uitgevoerd moet worden:

  1. Het opnemen van de lokale regierol sociale economie en werk door de lokale besturen;
  2. De tewerkstelling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de reguliere en de sociale economie bevorderen en daarbij drempels richting de arbeidsmarkt wegnemen, o.m. via de instrumenten wijk-werken, tijdelijke werkervaring en gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden;
  3. Het ondernemerschap, waaronder het sociaal ondernemen en het maatschappelijk verantwoord ondernemen, bevorderen;
  4. De samenwerking en partnerschappen met VDAB en andere lokale arbeidsmarktactoren faciliteren en een lokale samenwerkingsovereenkomst met VDAB sluiten en opvolgen

Via de website www.doeners.be kan je sociale economiebedrijven terugvinden. Deze matchmaking tool is ontwikkeld om reguliere bedrijven op eenvoudige wijze in contact te kunnen brengen met sociale economie.

Wil je graag meer weten over wat sociale economie juist is? Neem dan zeker een kijkje op Sociale economie | Vlaanderen.be.

Heb je nog meer vragen? Neem dan zeker contact op met de dienst ondernemen via ondernemen@beringen.be.