Infrastructuursubsidies

Huisvestingstoelage

Wat?
Stad Beringen voorziet jaarlijks een huisvestingstoelage voor jeugdwerkinitiatieven die niet in gebouwen van de stad gehuisvest zijn.

Wie?
Door Stad Beringen erkende jeugdbewegingen, jeugdhuizen en andere vormen van jeugdwerk.

Hoe aanvragen?
Het aanvraagformulier wordt door de dienst jeugd en kinderopvang bezorgd aan de jeugdwerkinitiatieven.


Onderhoud en financiering jeugdinfrastructuur

Wat?
1. De betoelaging van onderhoudswerken aan jeugdinfrastructuur
2. Financiering van grote (ver)bouwprojecten voor jeugdinfrastructuur

Wie?
Door Stad Beringen erkende jeugdbewegingen, jeugdhuizen en andere vormen van jeugdwerk.

Thema’s?
- Verfwerken
- Bouw- en verbouwingswerken i.f.v. renovatie
- Werken i.f.v. veiligheid, geluidsisolatie, inbraakpreventie,…
- …

Hoe aanvragen?
Het aanvraagformulier samen met de officiële prijsoffertes (3 verschillende firma's) schriftelijk of via mail bezorgen aan het stadsbestuur.