Ondersteuning jongerenfuiven

Wat?

  1. Een toelage van 50% van de factuur met een maximum van 1000 euro indien men beroep doet op een erkende bewakingsfirma om de veiligheid op de fuif te waarborgen.

  2. Een toelage van 50% van de kostprijs met een maximum van 500 euro voor het huren van materialen van de stedelijke uitleendienst indien deze tijdelijk niet beschikbaar zijn omdat deze voorbehouden worden voor de stad voor grote (eigen) evenementen.

  3. Een toelage voor het gebruik van herbruikbare bekers (aanbod van de stad: 25cl, zware bieren en wijn):
    - De volledige kostprijs voor de huur indien de herbruikbare bekers niet aanwezig of voldoende beschikbaar zijn via de uitleendienst van de stad.
    - De volledige kostprijs met een maximum van 500 euro voor de reinigingskosten van gehuurde bekers.

Wie?

Door stad Beringen erkende jeugdbewegingen, jeugdhuizen en andere vormen van jeugdwerk.

Hoe aanvragen?

(minimaal 1 maand voor de fuif)

Digitaal aanvraagformulier

Let op: de officiële prijsofferte van de bewakingsfirma en/of de officiële prijsofferte van de gehuurde materialen en/of officiële prijsofferte van de gehuurde bekers dient mee ingediend te worden bij de aanvraag.