Ondersteuning jongerenfuiven

Wat?
1. Een toelage van 50% van de factuur met een maximum van 1000 euro indien men beroep doet op een erkende bewakingsfirma om de veiligheid op de fuif te waarborgen.

2. Een toelage van 50% van de kostprijs met een maximum van 500 euro voor het huren van materialen van de stedelijke uitleendienst indien deze tijdelijk niet beschikbaar zijn omdat deze voorbehouden worden voor de stad voor grote (eigen) evenementen.

Wie?
Door Stad Beringen erkende jeugdbewegingen, jeugdhuizen en andere vormen van jeugdwerk.

Hoe aanvragen?
Digitaal aanvraagformulier
+
officiële prijsofferte van de bewakingsfirma en/of de officiële prijsofferte van de gehuurde materialen. (minimum 1 maand voor de fuif)