Attest van gezinssamenstelling

Het attest van gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van hetzelfde gezin.

Thuisloket - Attest van gezinssamenstelling

Voorwaarden

Een attest van gezinssamenstelling kan door de volgende partijen aangevraagd worden:

 • jij (enkel voor je eigen gezin)
 • je wettelijk vertegenwoordiger (vb. ouder of voogd)
 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat
 • derden (vb. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan wettelijk bepaald is
 • een derde persoon met volmacht en een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager.

Procedure

Je kan een attest van gezinssamenstelling aanvragen

 • via het thuisloket
 • op afspraak in het Stadhuis (via het algemeen nummer)

Thuisloket

 • met een kaartlezer en jouw eID kan je het attest online aanvragen. Hier kan je onmiddellijk het attest downloaden.
 • Aanmelden kan ook met It'sme app of een digitale sleutel. Hier kan je onmiddellijk het attest downloaden. 

Op afspraak

Niet zo digitaal vaardig? Maak een afspraak en kom langs op het Stadhuis. Dit geldt ook voor derden.

Wat meebrengen

Je vraagt het attest zelf op

 • je identiteitskaart of verblijfsvergunning

Je vraagt het attest voor iemand anders aan

 • een volmacht van de betrokkene
 • de identiteitskaart van de betrokkene of een kopie
 • je eigen identiteitskaart

Kostprijs

Het attest van gezinssamenstelling is gratis.

Meer info

Je kan het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op