Tussenkomst in de aankoop van CO2-meters

Tussenkomst in de aankoop van een CO2 meter voor ondernemers en vzw's met horeca onder volgende voorwaarden en modaliteiten.
- bedrag van 30 euro per CO2 meter.
- van toepassing voor elke ondernemer met een publiek toegankelijke vestiging op grondgebied van Beringen waarvoor het gebruik van een CO2 meter verplicht is.(horeca, kappers, fitness, feestzalen,...).
- eveneens van toepassing voor vzw's met een horeca-uitbating (vb sportclubs).
- aanvraag wordt gedaan door een kopie van de factuur van de aankoop van een CO2 meter te
bezorgen aan de stad (ondernemen@beringen.be).

De factuur moet op naam en btw nummer van de onderneming of vzw staan en gedateerd zijn in 2021. De aanvraag gebeurt ten laatste 31 december 2021.
- Een ondernemer of vzw kan een tussenkomst vragen voor 1 C02 meter per vestiging.
- De tussenkomst wordt verleend zolang het budget niet is uitgeput. Aanvragen worden chronologisch
behandeld.

Aanvraagformulier terugbetaling CO2 meter