Proclaimer

Privacyverklaring Stad en OCMW Beringen

De stad en het OCMW Beringen verwerken voor de uitvoering van hun taken persoonsgegevens van burgers. Deze variëren al naargelang de specifieke taak of activiteit. Het kan gaan om algemene persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en dergelijke of om bijzondere persoonsgegevens zoals strafrechtelijke gegevens of gezondheidsgegevens en je IP adres. De gegevens worden vaak rechtstreeks van de betrokkene verkregen. Soms zijn ze afkomstig van de verschillende overheden (lokaal, provinciaal, Vlaams, federaal). Wij gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij volgen de regels rond het verwerken van persoonsgegevens zoals vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook gekend als de GDPR (General Data Protection Regulation). Dit houdt o.a. volgende zaken in:

  • Wij verwerken je persoonsgegevens enkel als daar een legitieme grondslag voor is (bv. vervulling van de wettelijke taken) en enkel voor het doel waarvoor we ze kregen. Indien wij je persoonsgegevens voor een ander doeleinde willen gebruiken, zullen wij hier steeds expliciet je toestemming voor vragen. Je kan deze toestemming ten allen tijde terug intrekken.
  • Wij vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op (proportionaliteit) en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.
  • Wij zullen je persoonsgegevens nooit doorgeven aan derden, tenzij wij hier wettelijk toe verplicht zijn, of indien dit noodzakelijk is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Dit kan bijvoorbeeld als we samenwerken met onderaannemers. In dat geval zullen wij de onderaannemer steeds verplichten om je persoonsgegevens enkel te verwerken in het kader van het vooropgestelde doel.
  • Wij bewaren je persoonsgegevens in principe maar zolang ze noodzakelijk zijn om de doelstelling te bereiken, tenzij we wettelijk verplicht zijn om de gegevens langer te bewaren (archiefwetten). Daarna worden de persoonsgegevens vernietigd.
  • Wij nemen de gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, en eisen hetzelfde van eventuele onderaannemers.
  • Mocht er toch iets fout lopen, of je hebt bijkomende vragen rond het gebruik van je persoonsgegevens, dan kan je steeds contact opnemen met informatieveiligheid@beringen.be of 011 430 250.
  • Je hebt steeds het recht om je persoonsgegevens te raadplegen, ze te laten corrigeren als er fouten zijn, en zelfs om je gegevens te laten wissen. Je kan hiervoor contact opnemen zoals beschreven in het vorige punt. Let wel op: een lokaal bestuur is gebonden aan vele wetten en decreten rond het verwerken en archiveren van gegevens. Daarom zullen wij in veel gevallen niet kunnen ingaan op het recht op wijziging en/of wissing. Wij zullen ook je identiteit nauwgezet controleren om frauduleuze aanvragen tegen te gaan.
  • Indien je je onterecht behandeld voelt inzake de verwerking van uw persoonsgegevens, kan je steeds klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Voorbeeld:

Je schrijft zich in voor een evenement, georganiseerd door onze sportdienst. Wij zullen de gegevens die je hiervoor geeft, enkel gebruiken voor het organiseren van dit evenement, en bijvoorbeeld niet om je te mailen over de agenda van de gemeenteraad. Het kan wel zijn dat je op het inschrijvingsformulier een vakje kan aanvinken, waarmee je ons de toestemming geeft om je bijvoorbeeld een nieuwsbrief te sturen. We zullen dergelijke toestemmingen nooit verbergen in de ‘kleine lettertjes’ of toestemmingen op voorhand aanvinken. Je kan deze toestemming ook steeds ongedaan maken. Het kan zijn dat we de ticketverkoop voor dat evenement uitbesteden aan een onderaannemer. Deze onderaannemer zal zich dan contractueel moeten verbinden aan een geheimhoudingsplicht, en de verzamelde persoonsgegevens enkel mogen gebruiken in opdracht van ons bestuur.

Stel dat je toch regelmatig een nieuwsbrief van ons ontvangt, terwijl je ervan overtuigd bent dat je hiertoe nooit de toelating hebt gegeven, stuur dan een mailtje naar informatieveiligheid@beringen.be en wij proberen dit zo snel mogelijk op te lossen.

Cookies en indirecte informatie

1. Noodzakelijke en functionele cookies
De website kan gebruik maken van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op het toestel van de bezoekende harde schijf van je computer en enkel door deze website kunnen worden gelezen. Bij een volgend bezoek aan ons digitaal platform zal de cookie-informatie gebruikt worden om de zichtbaarheid en de inhoud van onze website te verbeteren en zo meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers waardoor het gebruiksgemak van onze website vergroot. Aldus vergemakkelijkt dit je toegang tot de website en verloopt de navigatie sneller en efficiënter.


2. Performantie-cookies
Voor het meten en analyseren van het surfgedrag maakt deze website gebruik van Google Analytics. Hiertoe worden, aan de hand van je IP-adres, gegevens verzameld zoals onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over je browsertype en apparaateigenschappen. Op basis van deze anonieme analyses kan de gemeente deze site verder verbeteren. Wij gebruiken deze gegevens niet om je persoonlijk te identificeren.


3. Beheer van cookies
Via je browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/
Je kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van je computer of mobiel apparaat.