Pro-deoadvocaat rechtsbijstand

Een pro-deobijstand betekent dat de toegewezen advocaat geheel of gedeeltelijk kosteloos is. Deze bijstand wordt verleend in het kader van een gerechtelijke procedure. Ze heeft ook betrekking op een advies, een administratieve procedure, een fiscale aangelegenheid,...

Sinds 1 september 2016 moet je in de meeste gevallen een remgeld betalen van 20,00 euro en nog eens 30,00 euro per gerechtelijke procedure waarbij deze advocaat zou optreden. Daarnaast zijn er nog andere kosten zoals de gerechtsdeurwaarder, administratieve kosten, gerechtskosten,...

Download je aanvraagformulier op Balie Limburg.
Als je wil weten of je in aanmerking komt voor een pro-deoadvocaat, neem dan contact op het OCMW. 

Alle documentatie die nodig is om je financiële situatie in kaart te brengen:
  • je identiteitskaart     
  • een recent attest samenstelling van je gezin (te verkrijgen bij de stad)
  • recent bewijs van je inkomen en van de personen waarmee je samenwoont van de laatste drie maanden, indien een meerderjarige persoon geen inkomsten heeft, een attest van de RVA, OCMW en mutualiteit inzake geen uitkering/steun de laatste drie maanden
  • een recent schoolattest van de meerderjarige kinderen
  • betalingsbewijzen van ontvangen/betaald onderhoudsgeld van de laatste drie maanden
  • laatste aanslagbiljet personenbelasting