Pro deo advocaat (Juridische tweedelijnsbijstand)

Heb je nood aan juridisch advies, bijstand of vertegenwoordiging, maar heb je het financieel moeilijk om deze kosten te dragen? Dan kan je beroep doen op de juridische tweedelijnsbijstand (voorheen pro-deo bijstand).  

Of je recht hebt op volledige of gedeeltelijke kosteloze bijstand van een pro-deo advocaat, hangt af van de samenstelling van je gezin en je bestaansmiddelen. 

Kom je in aanmerking voor volledige kosteloze juridische bijstand, dan betaal je geen enkele bijdrage aan je toegewezen advocaat. 

Kom je in aanmerking voor gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand, dan betaal je een bedrag tussen 25 en 125 euro per dossier. Dit wordt berekend en beslist door het Bureau voor Juridische Bijstand (pro Deo bureau) volgens de wettelijke barema’s.   

Hoe aanvragen? 

Bijstand van een pro-deo advocaat kan je rechtstreeks aanvragen bij het Bureau voor Juridische Bijstand 

Wil je weten of je in aanmerking komt voor een pro-deo advocaat, dan kan je ook contact opnemen met de sociale dienst. 

Maak hier een afspraak op de sociale dienst.

Meenemen naar je afspraak: 

  • je identiteitskaart      
  • een recent attest samenstelling van je gezin (te verkrijgen bij de stad) 
  • recent bewijs van je inkomen en van de personen waarmee je samenwoont van de laatste drie maanden. Indien een meerderjarig gezinslid geen inkomsten heeft, een attest van de RVA, OCMW en mutualiteit inzake geen uitkering/steun de laatste drie maanden 
  • een recent schoolattest van de meerderjarige kinderen 
  • betalingsbewijzen van ontvangen/betaald onderhoudsgeld van de laatste drie maanden 
  • laatste aanslagbiljet personenbelasting 

Externe links