Praktische organisatie van de vaccinaties

Is vaccinatie tegen COVID-19 verplicht?

Neen. In België is alleen vaccinatie tegen polio verplicht. Alle andere vaccinaties zijn sterk aanbevolen. Dat is voor COVID-19 niet anders.
 

Is de vaccinatie gratis?

Ja, de vaccinatie tegen COVID-19 is gratis voor elke burger.
 

Hoe weet ik waar en wanneer ik mij kan laten vaccineren?

Je krijgt, als het zo ver is, een persoonlijke uitnodiging krijgen om je te laten vaccineren. Via sms, brief of mail. Daarbij krijg je de optie om te bevestigen, te weigeren, of de afspraak te verplaatsen.
Op die uitnodiging staat ook waar je inenting zal plaatsvinden. En wanneer je daar niet kan geraken om gegronde redenen, hebben we ook mobiele ploegen die thuis vaccineren.
Vaccinatiecentra in Vlaanderen: wanneer en waar krijg ik mijn vaccin?
 

Hoeveel mensen moeten zich laten vaccineren om groepsimmuniteit te halen?

Bij een vaccin-doeltreffendheid van 90% moet minstens 70% van de Belgen zich laten vaccineren om groepsimmuniteit te bereiken. Eenvoudig uitgelegd betekent ‘groepsimmuniteit’ dat een voldoende grote groep mensen weerstand opbouwt tegen een virus. Zo krijgt het virus het een pak lastiger om zich verder te verspreiden. Elke persoon met immuniteit werpt als het ware een dam op tegen het virus.Omdat het virus een reproductiecijfer heeft van ongeveer 2.5 berekent men de noodzakelijke groepsimmuniteit op 60-70%. Dat wil zeggen dat minstens 60-70% van de algemene bevolking bescherming moet hebben tegen COVID-19. Met een vaccin-doeltreffendheid van 90%, willen we dat minstens 70% van de algemene bevolking zich laat inenten, zo komen we aan 63% bescherming. Met een vaccin met een lagere werkzaamheid moeten we een nog hogere vaccinatiegraad bereiken. 

Video: zo werkt groepsimmuniteit

 

Hoe toon ik aan dat ik tot een risicogroep behoor?

De modaliteiten zullen nog worden vastgelegd. Een werkgroep binnen de Task Force operationalisering, waarin o.a. huisartsen zetelen, buigt zich momenteel over de verschillende categorieën risicogroepen en –patiënten. 
 

Ik ben minder mobiel. Hoe of waar kan ik me laten vaccineren?

Voor mensen die minder mobiel zijn, werken we samen met de lokale besturen aan oplossingen. Denk daarbij bv. aan mobiele teams of een taximogelijkheid. Hoe dat precies zal verlopen, wordt zo snel mogelijk uitgeklaard.

Externe links