Polio

De inenting van kinderen tegen kinderverlamming tussen de 3de en de 18de maand is wettelijk verplicht. Je moet de dienst Burgerzaken verwittigen van deze inentingen. In geval je geen gevolg geeft aan deze verplichting stel je je bloot aan politionele straffen.

Voorwaarden

Je kan je kind laten inenten
  • in het consultatiebureau van Kind en Gezin
  • in het kinderdagverblijf
  • bij de huis- of kinderarts

Bijzonderheden

Na de vier inentingen moet je het attest dat je bij de geboorteaangifte ontving, laten invullen en ondertekenen door de persoon die de inenting toedient. Mocht je dit attest verloren zijn, kan je een kopie van het boekje van Kind en Gezin of een polio-attest opgemaakt door de geneesheer bezorgen.

Aanpak

Het attest van inenting tegen polio of een kopie van het boekje van Kind en Gezin (zowel de pagina vooraan met de gegevens van het kind als de pagina achteraan met de data van de inentingen) breng je binnen bij het onthaal, verstuur je per post of mail je naar burgerzaken@beringen.be.