Planning verhoging bruggen over het Albertkanaal in Beringen

Gepubliceerd opmaandag 23 aug 2021 om 14:31

De verhoging van de bruggen over het Albertkanaal in Beringen, Paal-Tervant en de plaatselijke verbreding van het Albertkanaal kaderen binnen de opwaardering van het Albertkanaal. De nieuwe brug in Beringen werd in het weekend van 7 maart ’21 reeds ingevaren. Op 3 september, enkele maanden na de start van de werken, zal de nieuwe impressionante brug officieel geopend worden.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters: “Ondertussen zijn 50 van de 62 bruggen over het Albertkanaal verhoogd en zeven andere bruggen in uitvoering. Om dit proces te versnellen investeer ik via het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ 96 miljoen euro. Vijf van de bruggen in uitvoering liggen in Limburg waaronder de bruggen hier in Beringen en Paal-Tervant, drie bruggen in de provincie zijn nog in studiefase. In 2023 moeten alle bruggen over het Albertkanaal verhoogd zijn, zodat we het transport over het water echt een boost kunnen geven. Dit is zowel belangrijk op economisch vlak als op vlak van duurzaamheid.”

Schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Jean Vanhees is tevreden met de vooruitgang van de werken en kijkt uit naar de officiële opening: “De brug in Beringen-centrum is een indrukwekkend kunstwerk met een totale lengte van 175 meter. Voor fietsers worden fietstunnels en fietspaden voorzien die volledig vrij van de rijweg liggen, wat de verkeersveiligheid alleen maar ten goede komt. Het fietsverkeer zal dus in de definitieve situatie losgekoppeld zijn van de drukke Kasteletsingel en Paalsesteenweg. Fietsers en voetgangers kunnen te allen tijden het kanaal oversteken. De route die ze moeten volgen zal verschillende keren wijzigen. Het is dus belangrijk dat je de signalisatie goed volgt.”

Na de opening van de brug in Beringen, starten de voorbereidingswerken aan de brug van Paal-Tervant op 6 september. De afbraak zal plaatsvinden in het weekend van 11 september. De brug in Paal-Tervant wordt een generieke brug, die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt zal worden. Schepen Vanhees licht de gevolgen van de werken kort toe: “De Beverlosesteenweg zal ter hoogte van de brug afgesloten zijn vanaf 6 september 2021. Er is een omleiding voorzien voor gemotoriseerd verkeer via de Zuidstraat, N73 en de Industrieweg voor verkeer richting Paal. Via de Paalsesteenweg en de Koolmijnlaan voor verkeer richting Beringen-Mijn. De omleiding voor fietsers en voetgangers loopt via het jaagpad op de rechteroever. De openstelling van de brug is voorzien vanaf juni 2022.”

“De Vlaamse Waterweg nv is zich bewust van de impact die de werken op het verkeer hebben. Er wordt bij dit project dan ook belangrijke aandacht besteed aan minder hinder. In overleg met stad Beringen en andere partners  werden haalbare omleidingen uitgeschreven,” benadrukt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg.

Wil je op de hoogte blijven van de werken/omleidingen? Volg Stad Beringen op sociale media, download te stadsapp of neem een kijkje op: Kanaalbrug Tervant - Beringen groeit!