Plannen Beverlo-Dorp

Projectomschrijving

Plaatselijke onthardingswerken te Beverlo-Dorp voor het aanleggen van 6 plantvakken. In de vakken worden vaste planten, siergrassen, heesters en in totaal 8 bomen aangeplant. 

Hinder

Een eerste aannemer zal de onthardings- en grondwerken doen in de periode van maandag 4 maart tot en met donderdag 22 maart. Een tweede aannemer zal de groenaanleg doen vermoedelijk vanaf dinsdag 26 maart tot en met donderdag 11 april. De werken kunnen plaatselijk hinder veroorzaken omwille van de plaatselijke inname van 1 rijvak, parkeervakken en voetpaden.

De uitvoeringsperiode van de werken is onder voorbehoud van weerverlet of overmacht.

De doorgang kan steeds in 2 richtingen gevrijwaard blijven mits een voorrangsregeling.

Kermis en wekelijkse markt

Deze kunnen gewoon doorgaan met behoud van de noodzakelijke ruimte.
Er zal niet gewerkt worden tijdens de marktdagen en kermis. De kermis staat in Beverlo-Dorp vanaf zaterdag 23 maart tot en met maandag 25 maart en elke vrijdag is er markt van 06.00 tot 14.00 uur.