PIN- en PUK-code

Bij elke elektronische identiteitskaart, elektronische vreemdelingenkaart of Kids-ID hoort een PIN- en een PUK-code. De PIN-code heb je nodig om gebruik te maken van de elektronische functies van de kaart. Wanneer je deze persoonlijke codes niet meer kent, kan je via het thuisloket nieuwe codes aanvragen. Lukt dit niet? Neem dan contact op met de stadsdiensten op het algemeen nummer.

Thuisloket - aanvraag PIN- en PUK-code

Procedure

Een duplicaat van de PIN- en PUK-codes kan je aanvragen

  • via het thuisloket
  • telefonisch via het algemeen nummer

Iemand anders kan de codes komen afhalen of de PIN-code resetten, zolang die persoon een correct ingevuld volmachtformulier en de identiteitskaart van de aanvrager bij zich heeft.

Hou rekening met een termijn van drie weken vanaf het doorgeven van je aanvraag tot de aflevering van de codes. De federale overheid behandelt je aanvraag. Van zodra de codes aangemaakt zijn, liggen ze gedurende 2 maanden ter beschikking op het Stadhuis. Je krijgt bericht van de dienst burgerzaken dat je op afspraak je codes af kan komen halen.

Maak een afspraak - afhalen codes

Is je kaart geblokkeerd door het ingeven van de foute PIN-code? Als je je PUK-code nog hebt, kan je op afspraak je PIN-code laten resetten.

Maak een afspraak - reset PIN-code

Wat meebrengen

Je identiteitskaart

Kostprijs

De aanvraag van een nieuwe PIN- en PUK-code kost 5 euro. De reset van je PIN-code (als je de PUK-code nog in je bezit hebt) is gratis.