Beringen brengt verontreinigde PFOS/PFAS-sites in kaart

In Beringen hebben we weet van een 20-tal verdachte locaties en drie locaties gelinkt aan de brandweer. 
Deze sites worden grondig onder de loep genomen om vast te stellen of er al dan niet sprake is van verontreiniging. 
Aanvullend hebben we tot op heden weet van twee industriële branden die geblust zijn met fluorhoudend blusschuim. Ook de oefenterreinen van de brandweer worden samen met de sites van de industriële branden gecategoriseerd als hoog-risico. We staan in nauw overleg met de brandweer om alle mogelijke locaties in kaart te brengen en de nodige acties te ondernemen. 

In Beringen zijn er geen productiesites van PFAS.
Wel worden PFAS gebruikt door bijvoorbeeld metaalverwerkende bedrijven of stomerijen om kledij waterdicht te maken. Deze locaties beschouwen we als verdacht en worden verder onderzocht.

Voor eind juli start OVAM op de hoog-risico locaties een bodemonderzoek op.

Ondertussen werd ook bekendgemaakt dat er een verhoogde concentratie van PFAS is waargenomen in de Vlaamse waterlopen. Ook hier ben je dus best voorzichtig.

Wanneer er meer duidelijkheid is over de verontreinigde locaties zullen de inwoners uit de onmiddellijke omgeving geïnformeerd worden. De bewoners ontvangen dan een brief die hen op de hoogte stelt van de situatie en de te treffen maatregelen.