Pesticiden (nulgebruik)

Slakken in je moestuin, planten tussen de tegels van het voetpad of in de grasmat van het sportveld, pleinen en parken onderhouden. Vaak wordt daarvoor naar pesticiden gegrepen. Die producten werken doorgaans goed, maar ze zijn schadelijk voor de gezondheid en voor de natuur. Ze vervuilen het water en de lucht en maken planten en dieren ziek. Eens in het milieu, zijn deze stoffen erg moeilijk te verwijderen. Zonder is gezonder, zowel voor het leefmilieu als voor onszelf.
Stad Beringen gebruikt sinds 1 januari 2015 geen sproeistoffen meer binnen het openbaar domein. Dit 'nulgebruik' betekent in het bijzonder dat het onkruidbeheer op verhardingen en in de plantsoenen zonder sproeistoffen gebeurt. Methoden die nu ingezet worden om het onkruid te bestijden zijn: hakken en wieden, branden, heteluchtschroeien, freezen, heetwatertechniek, borstelen. 

Voorwaarden

In bepaalde gevallen is het nog steeds toegelaten om pesticiden te gebruiken, namelijk voor het bestrijden van ratten en van wespen. Producten met een biologische werking zoals bacteriën of aaltjes blijven toegestaan, zodat bijvoorbeeld de eikenprocessierups bestreden kan worden. Het verbruik van de producten voor de bestrijding moet jaarlijks gerapporteerd worden aan de Vlaamse Milieumaatschappij,

Aanpak

Toch nog plantjes tussen de tegels? Geen ramp! Zelfs met wat onkruid tussen de tegels, kan een straat proper zijn. Onkruid is een natuurlijke begroeiing en is dus nog altijd te verkiezen boven het gebruik van pesticiden. Ook het onderhoud van het voetpad voor je huis, moet sinds 1 januari 2015 zonder pesticiden gebeuren. Houd je toch liever je trottoir volledig onkruidvrij, borstel het dan regelmatig. Zie je onkruid verschijnen, trek het dan gewoon uit.

Voor meer tips, klik hier.

Externe links