Parkmanagement KMO-zone De Weven

Het bedrijventerrein De Weven - gelegen langs de E313 vlak naast het bedrijventerrein Ravenshout - werd door de stad Beringen ontwikkeld om tegemoet te komen aan de grote vraag naar KMO-gronden. Een zone van ca. 8 ha met 16 loten werd aangelegd rond het reeds bestaande bedrijf Foets.

In een jaar tijd was de nieuwe KMO-zone volledig uitverkocht. De goede ligging naast de E313 was de doorslag voor vele bedrijven om te kiezen voor Beringen als uitvalsbasis. Vandaag zijn volgende bedrijven gehuisvest op De Weven:

 1. Alutra
 2. C&D Company
 3. WMix
 4. The Fungroup
 5. Dakwerken Gielen
 6. AEV Afsluitingen
 7. Foets
 8. RSScan International
 9. Porsche Centre Paal
 10. EASING
 11. BergHOFF Belgium
 12. YNK Fashion
 13. Superdak

De stad Beringen heeft in 2014 een subsidie ontvangen van Agentschap innoveren & Ondernemen voor het opstarten van parkmanagement op deze KMO-zone voor een periode van 5 jaar.

Om het bedrijventerreinmanagement een juridisch kader te geven, werd een nieuwe vzw opgericht waarvan de stad Beringen en alle bedrijven op De Weven lid zijn. Ook de buurt in de omgeving van het bedrijventerrein wordt bij de werking betrokken.

Quares werd door de stad Beringen aangesteld om het parkmanagement op zich te nemen. Door alle praktische beslommeringen uit hun handen te nemen kunnen de bedrijven zich focussen op hun eigen activiteiten, terwijl de bedrijventerreinmanager de omgeving organiseert. De bedrijven werken tot op vandaag actief samen rond bewegwijzering, afvalbeheer, groenonderhoud, veiligheid…

Daarnaast werkt de bedrijventerreinmanager ook acties uit die door de leden van de vzw als relevant worden aanzien en die bijdragen tot het kwalitatieve, duurzame beheer van de KMO-zone. Zo hebben we in 2018 samen met basisschool De Berk 30.000 bloembollen geplant om meer biodiversiteit op het bedrijventerrein te integreren. De aanplantingen gebeurden aan de inrit van de bedrijvenzone en aan de rotonde aan de achterzijde van het terrein.

Eveneens wordt de energieboekhouding van de bedrijven in het kader van de verplichte CO2-neutraliteit op het elektriciteitsverbruik gemonitord door de parkmanager. Deze verplichting vloeit voort uit de subsidies die de stad Beringen kreeg van de Vlaamse Overheid (Agentschap Ondernemen) voor de infrastructuur aanleg van de KMO-zone. Vanaf 2020 zal vzw De Weven mee opgenomen worden in het parkmanagement West-Limburg. Het is de bedoeling om in de toekomst het parkmanagement uit te breiden over meerdere bedrijventerreinen in Beringen.

Het duurzaam bedrijventerreinmanagement voor de zone De Weven kadert in de doelstellingen van het klimaatactieplan van de stad Beringen waarin gestreefd wordt naar een maximale CO2 –reductie. Het terrein was een succesvol pilootproject dat als voorbeeld gebruikt wordt om het parkmanagement uit te rollen over de andere bedrijventerreinen in Beringen en bij uitbreiding regio west-Limburg.

Met steun van:

 • Agentschap innoveren & Ondernemen
 • Vlaanderen In Actie Pact 2020