Parkeerkaart voor personen met een handicap

Personen met een handicap kunnen een parkeerkaart aanvragen bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid via de sociale dienst van het OCMW Beringen.

Met een parkeerkaart voor personen met een handicap parkeer je op voorbehouden plaatsen. Dit geldt zowel voor chauffeurs als voor passagiers met een handicap. De kaart is strikt persoonlijk en mag niet gebruikt worden als je zelf niet in het voertuig zit. Je moet je kaart vooraan op het dashboard leggen, met het symbool van de rolstoel goed zichtbaar.

Je hebt recht op een parkeerkaart als:
  • je een blijvende invaliditeit hebt van 50% of meer (invaliditeit van de benen) of van 80% of meer (andere invaliditeit)
  • je oorlogsinvalide bent (burgerlijk of militair) met een invaliditeit van 50% of meer
  • je volledig verlamd bent aan de armen of beide armen werden geamputeerd
  • je gezondheidstoestand je zelfredzaamheid of je mobiliteit vermindert (zie rubriek erkenning van de handicap op de website Personen met een handicap)

Heb je al een dossier bij DG personen met een handicap van de FOD Sociale zekerheid? Of heb je recht op de parkeerkaart omdat je oorlogsslachtoffer bent of een bewijs hebt van een andere instelling?

Je kan de parkeerkaart aanvragen via het contactformulier, via ons gratis nummer 0800 98 799 (iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur) of per post. Zend ons ook het bewijs dat je recht hebt op de parkeerkaart of meld ons dat je al door ons erkend bent. We sturen de parkeerkaart per post op.

Heb je nog geen dossier bij ons en ook nog geen recht op de parkeerkaart? Log in met je elektronische identiteitskaart op www.myhandicap.belgium.be en beantwoord de vragenlijst die peilt naar hoe je handicap je zelfstandigheid beperkt.

Van zodra je de vragenlijst opstuurt, ontvangt de DG Personen met een handicap een elektronisch bericht van jouw aanvraag. De DG Personen met een handicap neemt zelf contact op met jouw behandelend arts voor de nodige informatie. Er wordt onderzocht of je voldoet aan de voorwaarden. Je krijgt een brief met de beslissing. Je parkeerkaart wordt per post opgestuurd.

Wil je hulp? Maak een afspraak met een maatschappelijk assistent van de sociale dienst van het OCMW. Zij helpen je bij het invullen van de vragenlijst.

Een verlopen parkeerkaart of de kaart van iemand die overleden is, lever je in op het OCMW of stuur je naar: FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een Handicap, Administratief Centrum Kruidtuin, Finance Tower, Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel.