Luierbonnen

De aankoop van luiers kost heel wat geld en voor sommige gezinnen vormt dit een te grote hap uit hun beperkt budget.   

Heb je het moeilijk om (voldoende) luiers aan te kopen voor je kinderen?  

De sociale dienst biedt gezinnen die aan de voorwaarden voldoen luierbonnen aan, waarmee luiers aangekocht kunnen worden. 

Voorwaarden: 

  • je bent een inwoner van Beringen 
  • je bent een ouder met een kind tussen 0 en 3 jaar 
  • je hebt geen of onvoldoende financiële middelen voor de aankoop van luiers 

Hoe aanvragen: 

Voor het aanvragen van luierbonnen kan je terecht bij een maatschappelijk assistent van de sociale dienst.  

Na ontvangst van je aanvraag voert een maatschappelijk assistent een onderzoek naar je sociale en financiële situatie om zo je noden vast te stellen. Je dossier wordt vervolgens voorgelegd aan het bijzonder comité sociale dienst. Zij nemen een beslissing binnen de 30 dagen na de aanvraag.    

Maak hier een afspraak op de sociale dienst.

Meenemen naar je afspraak: 

• je identiteitskaart
• bewijzen van de inkomsten van alle inwonende gezinsleden (bijvoorbeeld rekeninguittreksels loon, pensioen, kinderbijslag, onderhoudsgeld)
• bewijzen van je maandelijkse vaste uitgaven (bijvoorbeeld huur/hypotheek, energiekosten, medische kosten)
• overzicht van je eventuele schulden en achterstallige betalingen