Pamperbank

Een kind gebruikt gemiddeld 5.000 luiers. De aankoop van luiers kost geld en voor sommige gezinnen vormt dit een te grote hap uit hun beperkt budget. De pamperbank zamelt luieroverschotten in, bijvoorbeeld van ouders van wie het kind zindelijk is of die ondertussen een maatje meer nodig hebben en herverdeelt die aan kwetsbare gezinnen. 

De voorwaarden om luiers van de pamperbank te ontvangen zijn:

  • je bent een inwoner van Beringen
  • je bent een ouder met een kind tussen 0 en 3 jaar oud
  • je hebt geen of onvoldoende financiële middelen voor de aankoop van luiers

Het OCMW en de stad werken voor de herverdeling van de ingezamelde luiers samen met organisaties die rechtstreeks in contact komen met kwetsbare gezinnen. Deze organisaties (IN-Zetje vzw, Home-Start Domo Beringen, Kind&Taal) kunnen je gratis en vrijblijvend ter aanvulling een luierpakket bezorgen.

Wanneer je daarna verder gebruik wenst te maken van de pamperbank, stel je deze vraag bij het OCMW. Zij beantwoorden je vraag na een sociaal en financieel onderzoek. Door dit onderzoek probeert de maatschappelijk assistent een beeld te krijgen van de situatie waarin je je bevindt. Al onze medewerkers hebben beroepsgeheim. Ze spreken niet met anderen over wat zij zien en weten over jou of je gezin. Jullie privéleven wordt door ons gerespecteerd.

Voor het financieel onderzoek breng je mee:

  • je identiteitskaart
  • bewijzen van je inkomsten (loonbrief,…)
  • bewijzen van je vaste kosten (huur, hypothecaire lening,…)
  • rekeninguittreksels van de laatste drie maanden

Op verschillende locaties (kinderdagverblijf Bambi, het Stadhuis, het consultatiebureau van Kind en Gezin) staat er een inzamelbox voor ongebruikte luiers. Ouders met luieroverschotten kunnen deze hier doneren.