Overlijdensaangifte

De overlijdensaangifte is de registratie van een overlijden bij de dienst burgerlijke stand van de plaats van overlijden, ongeacht de gemeente waar je woont. De aangifte van een overlijden is verplicht.

Voorwaarden

De aangifte van overlijden kan gedaan worden door elke meerderjarige persoon. In de praktijk gebeurt dit meestal door de begrafenisondernemer.

Kosten

Geen kosten.

Aanpak

Je moet je aanbieden aan het loket van dienst burgerzaken, sectie burgerlijke stand

Meenemen

  • model IIIC (akte van overlijden opgesteld door de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld)
  • identiteitskaart van de overledene
  • eventueel een trouwboekje
  • eventueel laatste wilsbeschikking

Maak een afspraak - Overlijdensaangifte