Overlijdensaangifte

De overlijdensaangifte is de registratie van een overlijden bij de dienst burgerlijke stand van de plaats van overlijden, ongeacht de gemeente waar je woont. De aangifte van een overlijden is verplicht.

Voorwaarden

De aangifte van overlijden kan gedaan worden door elke meerderjarige persoon. In de praktijk gebeurt dit meestal door de begrafenisondernemer.

Procedure

Je maakt online of telefonisch een afspraak met de dienst burgerzaken, burgerlijke stand.

Wat meebrengen

  • model IIIC (akte van overlijden opgesteld door de geneesheer die het overlijden heeft vastgesteld)
  • identiteitskaart van de overledene
  • eventueel een trouwboekje
  • laatste wilsbeschikking
  • toelating tot begraven van de andere gemeente wanneer de overledene niet in Beringen wordt begraven
  • aanvraag tot crematie en attest beëdigd geneesheer wanneer men kiest voor crematie

Kostprijs

De aangifte is gratis.