Overlast en/of schade door everzwijnen

In verschillende bos-en natuurgebieden zitten everzwijnen

Everzwijnen zijn wilde dieren, met de toename van de populatie zal er meer hinder te ervaren zijn door de bevolking.

De everzwijnen zorgen niet alleen voor een extra beleving tijdens een wandeling maar ook voor een onveiligheidsgevoel bij sommige inwoners, joggers, fietsers en wandelaars.

Bovendien kunnen everzwijnen, net als andere wilde dieren, betrokken geraken bij verkeersongevallen met grote schade tot gevolg.

Everzwijnen zijn geen kieskeurige eters. Ze plunderen maïs- en graanvelden en woelen ook in graslanden, siertuinen, moestuinen,...

Wildbeleid

  • we proberen een overzicht te krijgen van de plaatsen waar de everzwijnen zich ophouden en waar schade of overlast veroorzaakt wordt. Dit melden is dus van grote waarde. Je kan je melding doorgeven via mail naar milieu@beringen.be of via melding online
  • we informeren en sensibiliseren
  • we houden contact met jagers (via de Wildbeheerseenheden) die actief zijn in Beringen en proberen zo om samen naar een werkbare aanpak te streven
  • we kunnen je schade niet verhelpen noch voorkomen, dit valt onder de bevoegdheid van het Agentschap Natuur en Bos
  • jagers proberen mee de populatie te verkleinen en schade te beperken

Preventie

  • sluit je eigendom af door afrastering met voldoende stevige palen. Meer info via Agentschap voor Natuur en Bos
  • gooi geen voedselresten in de bossen, in tuinen of composthopen
  • blijf altijd op de wandelwegen
  • houd je hond(en) altijd en overal aangelijnd, andere dieren en wandelaars hebben dit ook liever

Everzwijnen vallen niet zomaar aan. Het zijn wilde dieren die in principe altijd vluchten bij contact met recreanten. Zij vallen enkel aan wanneer zij in het nauw worden gedreven of hun jongen willen verdedigen.

Everzwijnen die zich tijdens de dag in het bos ophouden, komen op eigen initiatief niet uit de dekking  om mensen of honden aan te vallen. Integendeel, zij blijven stil liggen wanneer er recreanten in de nabijheid passeren.

Schade

Je vindt een lijst per diersoort terug over de preventieve maatregelen die men dient te nemen om schade te voorkomen.

Voor al jouw vragen betreffende recht op schadevergoeding kan je terecht bij het agentschap van natuur en bos.

In geval van schade door wilde dieren meld je dit aan de hand van het ingevuld formulier bij het agentschap van natuur en bos.

Het is raadzaam om dit te dienen via het E-loket Fauna en Flora maar indien gewenst kan dit ook nog steeds door de papieren versie te versturen met de post.