Overkophuis en JAC

Het Overkophuis en het JAC zetten in op SDG 3: Goede gezondheid en welzijn, meer bepaald kwetsbare jongeren