Overige dierenoverlast

Loslopende honden kan je melden bij de lokale politie T 011 27 95 79.

Last van een steenmarter? Er bestaan allerlei manieren om schade door steenmarters te voorkomen. Meer informatie vind je op www.steenmarter.be en in deze folder. Heb je toch schade geleden? Kijk dan hier of je in aanmerking komt voor een schadevergoeding.

In Beringen zijn er enkele vervelende plagen die we preventief bestrijden om schade en hinder zoveel mogelijk op voorhand te beperken

  • kastanjemineermot: de paardekastanjemineermot is een recent opkomende plaag die zorgt voor steeds meer schade bij de paardekastanje. In straten waar deze bomen staan, voorziet de stad jaarlijks bladerbakken; bedoeling is dat de omwonenden de bladeren van de paardenkastanjes in deze bladerbakken deponeren; doordat de mineermot overwintert in de gevallen bladeren, wordt ze op deze manier verwijderd
  • wanneer je een Aziatische boktor of gaten van minstens één centimeter opmerkt onderaan de stam van een loofboom, neem dan onmiddellijk contact op met de provinciale controle-eenheid T 011 26 39 84 of via mail; meer informatie vind je hier.