Overhangende takken privé groen

Stad Beringen wil samen met de inwoners de omgeving zo mooi en veilig mogelijk houden. Als je overlast ervaart van overhangende takken, zowel op het openbaar domein als op privédomein, neem dan contact op met de eigenaar of de dienst groen van stad Beringen.

Gevaarlijke situaties treden vooral op bij kruispunten waar de gebruikers omwille van overhangende takken moeten uitwijken naar de rijbaan. Deze situaties kunnen vermeden worden door tijdig het nodige onderhoud uit te voeren. Stad Beringen doet een beroep op het plichtbewustzijn van de eigenaar. Wanneer de dienst groen een vaststelling doet van hinderende, overhangende, takken dan wordt de eigenaar gevraagd om de nodige snoeiwerken uit te voeren binnen een bepaalde termijn. Moest daar geen gevolg aan worden gegeven, dan geeft de dienst groen dit door aan de politie.

 

Kosten

Geen kosten.

Bijzonderheden

Bomen
  • takvrije stamlengte voor voetgangers en fietsers bedraagt drie meter
  • takvrije stamlengte voor auto's en vrachtwagens bedraagt vijf meter
  • verwijder stamschot tijdig (uitgeschoten scheuten op de stam)

Struiken en hagen

  • dienen twee tot drie per jaar geschoren te worden
  • dienen volledig teruggezet te worden tot op de grens van openbaar- en privédomein
  • ideale snoeitijdstippen zijn eind juni en begin september

Externe links