Out Of Use – PC project

Out Of Use biedt bedrijven en organisaties een oplossing om al hun ICT, elektrisch en elektronisch afval (AEEA) op een duurzame manier te recycleren. Wij zijn gespecialiseerd in het maximaal hergebruik van nog-niet-zo-oude IT-materialen én in het recycleren van oude IT (computers, laptops, PC's, servers,..) en andere elektrische of elektronische apparaten.


Nominatie als duurzame held? Natuurlijk!

Onze missie en visie is gebaseerd op het maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Wij doen bij wijze van spreken in duurzaamheid. De nominatie als duurzame held in Beringen is daarom ook logisch en deze erkenning vinden wij heel fijn! Met onze recycling zetten we in op het behouden van waardevolle grondstoffen. Ons hergebruik is de uitblinker op vlak van duurzaamheid. Door producten een tweede leven te geven dragen we bij aan het waarde behoud van deze producten en zetten we in op circulaire economie. Momenteel zitten we aan 30% hergebruik, onze ambitie is om dit percentage nog te laten groeien.

 

Laptops voor schoolkinderen en kwetsbare bewoners.

De Covid-19-crisis toonde aan dat heel wat kinderen, jongeren en volwassenen geen pc of laptop ter beschikking hebben. De computer kreeg een belangrijke rol in het behouden van sociale contacten of het volgen van lessen. Stad Beringen wil zich inzetten voor deze kwetsbare groepen en ze voorzien van een digitale infrastructuur. Dit in samenwerking met Out Of Use. Onze taak is om de gedoneerde laptops, afkomstig van organisaties, vrijwilligers of particulieren opnieuw gebruiksklaar te maken. Niet alleen door corona, maar in het algemeen is het belangrijk dat de digitale kloof in België wordt verkleind. Daarom hebben we sinds kort hiervoor een vzw opgericht in Brussel namelijk “Ciruclar.Brussels” Zo dragen we bij aan een duurzame samenleving en meer specifiek SDG 10 – ongelijkheid verminderen.


Inzetten op duurzame samenleving

Wij hebben ook enkele andere projecten waarmee we inzetten op een aantal SDG’s waaronder de samenwerking met natuurpunt. Onze klanten kunnen kiezen om hun pc, laptop, server of herbruikbare smartphone te schenken aan natuurpunt en daarmee wordt er 1m2 bosgrond aangeplant. Ook voor smartphones en gsm’s maken we dit mogelijk vanaf 4 stuks. In 2019 hebben ze met deze actie 7.000 nieuwe bomen geplant. Op die manier zetten in op CO2 reductie en biodiversiteit. SDG 15 en 13 kunnen hier aan gekoppeld worden.

Vervolgens is ‘eerlijk werk en economische groei’ ook een pijler binnen ons bedrijf. Wij zetten in op sociale tewerkstellingen en bieden kansen aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We geven werk aan 13 maatwerkbedrijven. Ook intern zetten we hier op in. Zo hebben we enkele anderstaligen in dienst die bij ons de vaardigheden leren maar gaandeweg ook de taal. En hebben we regelmatig stagairs van Sint-Ferdinand.

 

Toekomst?

Wij willen nog sterker inzetten op circulaire economie. Dit via hergebruik maar ook via andere businessmodellen zoals “as a service”. Dit kan bijvoorbeeld via het verhuren van onze producten in de plaats van verkopen om zo de kringloop te sluiten. Verder willen we blijven inzetten op onze duurzaamheidsdoelstellingen en zijn we bezig met de opmaak van een nieuwe missie en visie strategie om deze nog meer te integreren in onze werking.