Organisatiemodel stad en OCMW Beringen

Uitgangspunten

  • klantgerichte dienstverlening
  • geïntegreerde en resultaatsgerichte werking
  • organisatiebrede samenwerking
  • wendbare organisatie
  • duidelijke rollen, aansturing en communicatie

Missie

'Als lokaal bestuur streven we samen met jou naar welzijn en welvaart in Beringen door kansen te creëren en te benutten via een aanbod op maat in een uniek kader van verleden en toekomst, dorp en stad, industrie en natuur.'

organisatiemodel