Werkdomeinen

Onze organisatie telt meer dan 40 verschillende diensten verspreid over 20 verschillende locaties. Regelmatig horen we dat er geen enkele organisatie is die zoveel diensten verleent als onze stad. En dat is ook zichtbaar in ons organisatiemodel.  

40 diensten

Er zijn 3 grote werkdomeinen of beleidsdomeinen waaronder alle diensten werden thuisgebracht. 

  • Beleidsdomein mens: diensten die alle groepen van onze samenleving inspireren en ondersteunen zoals kinderopvang, de sociale dienst en de culturele dienst.
  • Beleidsdomein omgeving en stadsontwikkeling: diensten gericht op stadsontwikkeling zoals milieu, gebouwen en de Stedelijke Werkplaatsen.
  • Interne organisatie: ondersteunende diensten zoals ICT, financiën en communicatie.

Open ons organisatiemodel om alle diensten te ontdekken.

Samen vormen we één groot team met 5 uitgangspunten in het achterhoofd: een klantgerichte dienstverlening, een geïntegreerde en resultaatsgerichte werking; een organisatiebrede samenwerking, een wendbare organisatie mogelijk maken en duidelijke rollen, aansturing en communicatie.

20 locaties

Het Stadhuis is een belangrijk gebouw voor allerlei vragen van onze burgers maar is zeker niet de enige werkplek van onze stad. Een troef voor de medewerkers die flexibel kunnen en willen werken

Herken je de verschillende locaties?