Opvang schoolgaande kinderen

Het stedelijk opvanginitiatief De Bengeltjes is er voor schoolgaande kinderen tussen 2,5 en 12 jaar en dit op vier verschillende locaties: Beverlo, Beringen-Mijn, Koersel en Stal. Op schooldagen zijn deze locaties geopend van 06.30 uur tot schoolbegin en van schooleinde tot 18.30 uur.

In het huishoudelijk reglement vind je uitgebreide info over hun werking.

Tarief per kind:

 • 1,10 euro per begonnen half uur voor opvang voor en na schooltijd
 • voor opvang op schoolvrije dagen bedraagt de prijs:
  • 4,40 euro voor een aanwezigheid van minder dan drie uur
  • 6,60 euro voor een aanwezigheid van drie tot zes uur
  • 11,00 euro voor een aanwezigheid van meer dan zes uur
 • voor opvang op woensdagnamiddag geldt het voordeligste tarief voor ouders

Een vermindering van 25% wordt toegekend op de prijs bij opvang van meerdere kinderen uit hetzelfde gezin.

Bovenstaande info vind je gedetailleerd terug in het retributiereglement.

In een beperkt aantal gevallen kan een sociaal tarief toegekend worden.

Flexibele opvang: opvang buiten de gewone opvanguren is tevens mogelijk en dit vanaf 's morgens 5.30 uur tot schoolbegin, 's avonds tot 23.00 uur.

Occasionele opvang: opvang gedurende een beperkte periode om één van volgende redenen: opleiding, sollicitatiegesprek, acute crisis in het gezin, ... .

Reserveren voor de kinderopvang gebeurt via de online applicatie i-Active 
Nieuwe gebruikers kunnen zich registreren via www.i-active.be/beringen/registreren.
Je kan pas opvang reserveren als je persoonlijk dossier in orde is gebracht.

Om je persoonlijk dossier  in orde te maken, maak je een afspraak en breng je volgende documenten mee:

 • tewerkstellings- of opleidingsattest van beide ouders
 • indien je geen inwoner bent: een document 'samenstelling gezin' afgeleverd door je gemeentebestuur