Opvang baby's en peuters

Er zijn verschillende initiatieven die opvang organiseren voor baby's en peuters. Zoek je naar opvang voor een kindje tussen nul en drie jaar? Bij het lokaal loket kinderopvang kan je terecht voor allerlei vragen rond kinderopvang. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met een opvangvoorziening naar keuze.

Kinderdagverblijf Bambi

Bambi is een groepsopvang voor baby’s en peuters en mag van Kind en Gezin maximum 56 kinderen opvangen. Elke werkdag opnieuw staat een gemotiveerd en professioneel team in voor het bieden van een kwaliteitsvolle opvang met een persoonlijke benadering van elk kind.
Daarnaast zijn er nog andere initiatieven die opvang organiseren voor 0 tot 3-jarigen. 

Het tarief voor de groepsopvang bij Bambi als gesubsidieerde opvangvoorziening wordt bepaald aan de hand van een attest inkomenstarief. Dit attest kan door de ouders via Kind en Gezin aangevraagd worden. Kind en Gezin berekent het inkomenstarief op basis van het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen van het gezin. In geval van halftijdse opvang (minder dan vijf uren) bedraagt de ouderbijdrage 60% van een voltijdse opvang (meer dan vijf uren). De ouderbijdragen zijn fiscaal aftrekbaar. Het kinderdagverblijf levert een correct fiscaal attest af voor de betaalde bijdragen. Bambi rekent een bijkomende bijdrage aan voor gebruik van luiers tijdens de opvang. Reëel gemaakte kosten die niet in verband staan met de opvang (zoals bijvoorbeeld medische kosten) krijg je aan kostprijs aangerekend.

Bambi telt vier leefgroepen: twee leefgroepen voor baby's en kruipers tot ongeveer 18 maanden en twee voor peuters vanaf ongeveer 18 maanden tot de kinderen naar de kleuterschool gaan.
Groepsopvang Bambi is van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd wettelijke feestdagen en sluitingsdagen, geopend van 07.00 uur tot 18.00 uur. Bambi is als vergunde en gesubsidieerde opvangvoorziening minstens 220 dagen per jaar geopend.

Ouders die opvang voor hun kind zoeken kunnen zich richten tot het lokaal loket kinderopvang van de gemeente of wenden zich rechtstreeks tot een opvangvoorziening naar keuze.