Openingsuren en wekelijkse rustdag

Een handelaar kan een zondag of een andere dag als wekelijkse rustdag kiezen.
Onder wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend om 5.00 uur of om 13.00 uur en eindigend de volgende dag op hetzelfde uur. De wekelijkse rustdag moet voor minstens zes maanden ongewijzigd blijven.

Afwijkingen wekelijkse rustdag

Ter gelegenheid van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (braderijen, solden, feesten...) en ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten kan het college van burgemeester en schepenen afwijkingen toestaan. Afwijkingen gelden voor het hele grondgebied van de gemeente.

Hieronder vind je de reeds goedgekeurde afwijkingen wekelijkse rustdag voor 2021. De lijst kan nog aangevuld worden. Het college van burgemeester en schepenen kan maximum 15 afwijkingen per jaar toestaan.

Afwijkingen 2021

 • 4 januari tem 10 januari
 • 8 maart tem 14 maart 
 • 19 april tem 25 april 
 • 17 mei tem 23 mei 
 • 14 juni tem 20 juni 
 • 6 september tem 12 september 
 • 27 september tem 3 oktober 
 • 6 december tem 12 december 
 • 13 december tem 19 december 
 • 20 december tem 26 december 
   
   

Het antwoord op alle vragen omtrent de wekelijkse rustdag en openingsuren vind je op de website van de FOD Economie