Openingsuren en wekelijkse rustdag

Een handelaar kan een zondag of een andere dag als wekelijkse rustdag kiezen.
Onder wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend om 5.00 uur of om 13.00 uur en eindigend de volgende dag op hetzelfde uur. De wekelijkse rustdag moet voor minstens zes maanden ongewijzigd blijven.

Afwijkingen wekelijkse rustdag

Ter gelegenheid van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (braderijen, solden, feesten...) en ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten kan het college van burgemeester en schepenen afwijkingen toestaan. Afwijkingen gelden voor het hele grondgebied van de gemeente.

Hieronder vind je de reeds goedgekeurde afwijkingen wekelijkse rustdag voor 2020. De lijst kan nog aangevuld worden. Het college van burgemeester en schepenen kan maximum 15 afwijkingen per jaar toestaan.

Afwijkingen 2020

 • van maandag 30 december 2019 tem zondag 5 januari 2020
 • van maandag 16 maart tem zondag 22 maart 
 • van maandag 23 maart tem zondag 29 maart
 • van maandag 6 april tem zondag 12 april
 • van maandag 27 april tem zondag 3 mei
 • van maandag 22 mei tem zondag 31 mei
 • van maandag 15 juni tem zondag 21 juni
 • van maandag 7 september tem zondag 13 september
 • van maandag 28 september tem zondag 4 oktober
 • van maandag 12 oktober tem zondag 18 oktober
 • van maandag 2 november tem zondag 8 november
 • van maandag 7 december tem zondag 13 december
 • van maandag 14 december tem zondag 20 december
 • van maandag 21 december tem zondag 27 december

Het antwoord op alle vragen omtrent de wekelijkse rustdag en openingsuren vind je op de website van de FOD Economie

Kosten

Geen kosten.