Openingsuren en wekelijkse rustdag

Een handelaar kan een zondag of een andere dag als wekelijkse rustdag kiezen.
Onder wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend om 5.00 uur of om 13.00 uur en eindigend de volgende dag op hetzelfde uur. De wekelijkse rustdag moet voor minstens drie maanden ongewijzigd blijven.

Afwijkingen wekelijkse rustdag

Ter gelegenheid van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (braderijen, solden, feesten...) en ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten kan het college van burgemeester en schepenen afwijkingen toestaan. Afwijkingen gelden voor het hele grondgebied van de gemeente.

Hieronder vind je de reeds goedgekeurde afwijkingen wekelijkse rustdag voor 2024. De lijst kan nog aangevuld worden. Het college van burgemeester en schepenen kan maximum 15 afwijkingen per jaar toestaan.

Afwijkingen 2024

  • Maandag 12 februari t.e.m. zondag 18 februari
  • Maandag 4 maart t.e.m. zondag 10 maart 
  • Maandag 15 april t.e.m. zondag 21 april 
  • Maandag 17 juni t.e.m. zondag 23 juni 
  • Maandag 24 juni t.e.m. zondag 30 juni
  • Maandag 9 september t.e.m. zondag 15 september 
  • Maandag 30 september t.e.m. zondag 6 oktober 
  • Maandag 9 december t.e.m. zondag 15 december 
  • Maandag 16 december t.e.m. zondag 22 december 
  • Maandag 23 december t.e.m. zondag 29 december 

Het antwoord op alle vragen omtrent de wekelijkse rustdag en openingsuren vind je op de website van de FOD Economie