Openbaar onderzoek in het kader van het ontwerp plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 - 2027