Openbaar onderzoek digitale atlas

Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering een uitvoeringsbesluit bij de wet onbevaarbare waterlopen goed met bepalingen voor de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten.

Het uitvoeringsbesluit regelt:
  • de gegevens die minstens in de digitale atlas moeten staan, zowel voor de gerangschikte onbevaarbare waterlopen als voor de publieke grachten
  • de organisatie van het openbaar onderzoek
  • de actualisatie van de digitale atlas

Het ontwerp van de digitale atlas ligt van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 in openbaar onderzoek.
Via deze website kan je het ontwerp inkijken en becommentariëren.

Het ontwerp van de digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten zal hier te raadplegen zijn vanaf 1 september 2021. 

Hoe kunt u een opmerking indienen?
Het geoloket dat vanaf 1 september 2021 beschikbaar is, bevat een link naar een digitaal inspraakformulier. 
Het gaat om een eenvoudig formulier waarin je:

  • uw opmerking kunt formuleren
  • de waterloop of gracht waarop uw opmerking betrekking heeft, kunt aanduiden op kaart
  • foto’s en bijlagen kunt inladen.

Je kan je schriftelijke opmerking ook indienen bij het college van burgemeester en schepenen van stad Beringen.

Wat gebeurt er met je opmerkingen?
Na afloop van het openbaar onderzoek bezorgen de CIW en de gemeenten de ontvangen opmerkingen en bezwaren aan de VMM, die instaat voor de verwerking, in overleg met de betrokken waterloopbeheerder.
De minister van Omgeving zal vervolgens de digitale atlas definitief goedkeuren. Op dat moment vervallen de oude analoge atlassen.

De definitieve digitale atlas zal te raadplegen zijn op www.geopunt.be.

Meer info op www.integraalwaterbeleid.be
Heb je een concrete vraag over dit openbaar onderzoek, dan kan je contact opnemen via digitale-atlas@vmm.be.