Openbaar onderzoek

De Vlaamse Overheid beslist voor welke aanvragen een openbaar onderzoek nodig is. Openbare onderzoeken worden aangekondigd met een gele affiche. Zie je ergens zo'n affiche hangen en ben je benieuwd naar de plannen van de aanvraag? Kom dan tijdens het openbaar onderzoek naar het Stadhuis om de plannen in te kijken.

De dienst stedenbouwkundige vergunningen bezorgt de aanvrager de vereiste gele documenten om het openbaar onderzoek bekend te maken.
De bekendmaking van het openbaar onderzoek moet aangeplakt worden vanaf de dag na ontvangst van het volledigheidsbewijs tot op de dag van de beslissing.
De aanvrager brengt de bekendmaking, gele affiche, aan:

  • op een schutting, een muur of een bord bevestigd aan een paal
  • op de grens tussen het terrein of de toegang tot het terrein en de openbare weg
  • evenwijdig met de openbare weg
  • op ooghoogte
  • met de tekst gericht naar de openbare weg. Deze aanplakking moet tijdens de hele periode goed zichtbaar en goed leesbaar zijn vanaf de openbare weg

Het openbaar onderzoek start tussen de 5de en 10de dag na de afgifte van het volledigheidsbewijs en duurt 30 dagen. Dit hangt gedurende deze 30 dagen uit aan het Stadhuis.

Gedurende de periode van 30 dagen kan iedereen zijn bezwaren of opmerkingen in verband met het ontwerp per aangetekende brief sturen naar de dienst of kan je deze komen afgeven tegen ontvangstbewijs. Een bezwaarschrift bevat minstens:
  • naam en het adres van de indiener
  • ondertekening van de indiener
  • datum
  • een omschrijving van het bezwaar
  • de reden waarop de indiener het beroep wil baseren

Hier vind je de lijst met lopende openbare onderzoeken.

Binnen 5 werkdagen na de afloop van het openbaar onderzoek stelt de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar een proces verbaal op. Het proces verbaal bevat de aanvangsdatum en sluitingsdatum van het openbaar onderzoek en de inventaris van de ingediende bezwaren. Dit wordt bij het aanvraagdossier gevoegd. Het college van burgemeester en schepenen spreekt zich uit over de ingediende bezwaren bij de evaluatie van de aanvraag.