Openbaar domein innemen - verhuis/levering goederen, werfinrichting

Ga je verhuizen, moet je grote artikelen laten leveren, ga je werken uitvoeren of wil je een werfinrichting plaatsen, dan kan je vragen om, waar nodig, het openbaar domein in te nemen. Onder het openbaar domein verstaan we voetpad, fietspad, berm, parkeerplaatsen (en, indien nodig en mogelijk, een rijbaan).

Om ervoor te zorgen dat de administratie tijdig afgehandeld kan worden, moet je minimaal 10 werkdagen op voorhand een vergunning aanvragen. Die vergunning is afhankelijk van de omstandigheden, vb. niet in het centrum op een marktdag, als er evenementen zijn, enz.

Voor vergunningen langs/op gewestwegen moet je minimaal 1 maand op voorhand een vergunning aanvragen en wordt door stad Beringen een vergunning aangevraagd bij Agentschap Wegen en Verkeer Limburg. 

Vraag hier je vergunning aan

Parkeerverbod

Enkel de signalisatie die nodig is bij een parkeerverbod voor een particuliere verhuis, kan na ontvangst van de vergunning afgehaald worden op het magazijn van de stedelijke werkplaatsen.
De borden voor een parkeer- en stationeerverbod dienen minimaal 24 uur voor de activiteit geplaatst worden op het openbaar domein.
De stedelijke werkplaatsen zijn open:
  • januari tem eerste 2 weken van juni en 2 laatste weken van september tem december, elke werkdag van 08:00 tot 12:00 en van 12:30 tot 16:00
  • twee laatste weken van juni en 2 eerste weken van september, elke werkdag van 08:00 tot 14:00
  • juli en augustus, elke werkdag van 07:00 tot 13:00

Het adres: Nijverheidspark 24, 3580 Beringen (dichtbij het recyclagepark)

Werfinrichting

Aannemers die een werfinrichting willen plaatsen op het openbaar domein, moeten hiervoor een signalisatieplan overmaken aan de stad. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van de nodige signalisatie, inclusief een parkeerverbod (indien dit nodig is om de werfinrichting te kunnen plaatsen).

Kosten

De kosten voor een inname van het openbaar domein zijn opgenomen in het betreffende belastingreglement. Er zijn geen kosten wanneer de éénmalige inname beperkt is tot maximaal 24 uur.
Ingebruiknemingen voor een periode van minder dan of gelijk aan 6 maanden wordt een kost van 0,40 euro/m²/dag aangerekend. Voor ingebruiknemingen vanaf de 7de maand wordt er een kost van 0,80 euro/m²/dag aangerekend.

De huurprijs van een verkeersbord om de ingebruikneming te signaliseren: 25 euro/bord/maand. Iedere begonnen maand wordt als een volledige maand gerekend.
Voor het afsluiten van (een deel van) de straat: 100 euro/dag. Hiermee worden de situaties beoogd waarbij de doorgang voor gemotoriseerd verkeer in de betrokken straat onderbroken wordt. 

De factuur wordt afgeleverd door de dienst belastingen en retributies.
De innames aan gewestwegen worden gefactureerd door het Vlaams gewest.

Bijzonderheden

Stad Beringen heeft op 20 april 2018 het 'Charter Werfverkeer' ondertekend. Dit houdt in dat werkzaamheden die uitgevoerd worden in schoolomgevingen moeten rekening houden met bepaalde voorwaarden zoals niet werken en/of leveren van materialen tijdens de begin- en einduren van de school. Dus niet voor 09:00 en niet na 15:00.