Openbaar domein innemen - verhuis/levering goederen, werfinrichting

Ga je verhuizen, moet je grote artikelen laten leveren, ga je werken uitvoeren of wil je een werfinrichting plaatsen, dan kan je vragen om, waar nodig, het openbaar domein in te nemen. Onder het openbaar domein verstaan we voetpad, fietspad, berm, parkeerplaatsen (en, indien nodig en mogelijk, een rijbaan).

Om ervoor te zorgen dat de administratie tijdig kan afgehandeld worden, moet je minimum 10 werkdagen op voorhand een vergunning aanvragen. Die vergunning is afhankelijk van de omstandigheden, bvb. niet in het centrum op een marktdag, als er evenementen zijn enz.

Voor vergunningen langs/op gewestwegen moet je minimum 1 maand op voorhand een vergunning aanvragen en wordt door stad Beringen een vergunning aangevraagd bij Agentschap Wegen en Verkeer Limburg. 

Parkeerverbod

Signalisatie die nodig is bij een parkeerverbod voor een particuliere verhuis, kan na ontvangst van de vergunning afgehaald worden aan het magazijn van de stedelijke werkplaatsen, Nijverheidspark 24, 3580 Beringen.
De borden voor een parkeer- en stationeerverbod dienen minimum 24 uur voor de activiteit geplaatst worden op het openbaar domein.

Werfinrichting

Aannemers die een werfinrichting willen plaatsen op het openbaar domein, moeten hiervoor een signalisatieplan overmaken aan de stad. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van de nodige signalisatie, inclusief een parkeerverbod (indien dit nodig is voor de werfinrichting te kunnen plaatsen).

Kosten

De kosten voor een inname van het openbaar domein zijn opgenomen in het betreffende belastingreglement. Er zijn geen kosten wanneer de éénmalige inname beperkt is tot maximaal 24u. Voor een inname die 24u of langer in beslag neemt dient een kost van 0,20 euro/m²/dag met een minimum van 25 euro per geval betaald te worden. De factuur wordt afgeleverd door de dienst belastingen en retributies.
De innames aan gewestwegen worden gefactureerd door het Vlaams gewest.

Bijzonderheden

De stad Beringen heeft op 20 april 2018 het 'Charter Werfverkeer' ondertekend. Dit houdt in dat werkzaamheden die uitgevoerd worden in schoolomgevingen moeten rekening houden met bepaalde voorwaarden zoals:
- niet werken en/of leveren van materialen tijdens de begin- en einduren van de school. Dus niet voor 09u00 en niet na 15u00.
Meer uitleg vindt u in het Charter Werfverkeer.