Open Monumentendag zet het erfgoed op de markt in Beringen in de kijker

Gepubliceerd opmaandag 5 sep 2022 om 12:21

TijdensOpen Monumentendag op zondag 11 september stellen honderden erfgoedsites inVlaanderen gratis hun deuren open. In Beringen vormt het nieuwe marktplein hetdecor voor een unieke erfgoedbeleving.

“Hetgevarieerd programma van Open Monumentendag bewijst dat onroerend erfgoedblijft boeien. Samen met de Mijnhappening vormt de markt van Beringen deze zondageen historische tandem die ons erfgoed op een luchtige manier in de kijker zetvoor een breed publiek. Tussen 10.00 en 17.00 uur vinden er allerleiactiviteiten plaats. Rondleidingen, een fototentoonstelling en eenharmonieconcert nemen bezoekers terug mee naar het Beringen van vroeger. En wieweet lopen ze daar de Franse filosoof en dichter Voltaire wel tegen het lijf”, verteltschepen van Erfgoed An Moons enthousiast.

Bij de herinrichtingvan de markt kreeg erfgoed de nodige aandacht, met de terugkomst van het perron,de restauratie van het oorlogsmonument en nieuwe infopanelen met erfgoedduidingaan de kerk. Het perron kreeg vorig jaar al terug een plek op de markt. OpenMonumentendag is de ideale gelegenheid om dit nu officieel in te huldigen. “Hetperron symboliseert onze stadsrechten en vind je in de zogenaamde ‘bonnesvilles’ of ‘goede steden’. Deze steden behoorden tot het vroegere PrinsbisdomLuik en hadden een zeker vorm van vrijheid, autonomie en gerechtigheid. Hetperron was de locatie voor officiële bekendmakingen en de afkondiging vanwetten”, vervolgt schepen van Openbare Werken Jean Vanhees.

Hetoorlogsmonument, dat oorspronkelijk op de markt stond en de voorbije maanden eenrestauratie onderging, krijgt binnenkort ook nog een nieuwe plaats. Ditmonument uit 1923 herdenkt de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog en issinds 2014 beschermd als monument.

Programma

KIOSKHeemkunde Beringen-Paal geeft 2 verschillende rondleidingen. Eén over heterfgoed op en rond de markt. Deze rondleiding start in de kerk om 10.30, 11.30,13.30 en 14.30 uur en duurt ongeveer 45 minuten. De andere rondleiding focustop de recente restauratie van het interieur van de Sint-Pietersbandenkerk,duurt een twintigtal minuten en start om 11.00, 12.00, 14.00 en 15.00 uur. Deelnameis gratis en reserveren is niet nodig.

Daarnaastlaat een fototentoonstelling in de kerk het vroegere Beringen zien. Nog in dekerk treedt om 15.45 uur de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Beringen op. Speciaalvoor Open Monumentendag zette ECRU erfgoed ook een postkaartactie op met eendubbele postkaart van de kerk,Hotel du Cerf (het Hert) en het college. Deze postkaarten kan je verkrijgen in dekerk.

Ondertussenmengt theatermaker Bart Demyttenaere zich als Voltaire tussen de passanten opde markt. De Franse filosoof en dichter verbleef in 1739 enkele weken inBeringen. Aanvankelijk had hij echter geen mooie woorden over het 18deeeuwse Beringen. Benieuwd wat hij toen zei? Kom dan zeker langs. Als afsluiter rond16.30 uur, na afloop van het concert, huldigt het stadsbestuur het perron officieelin. Dan komen we ook te weten wat Voltaire vindt van het nieuwe marktplein enof zijn mening enige nuance bevat.

Partnersin dit project zijn stad Beringen, KIOSK heemkunde Beringen-Paal, kerkfabriekSint-Pietersbanden, auteur en theatermaker Bart Demyttenaere, Koninklijke HarmonieSint-Cecilia Beringen en ECRU Erfgoed. Open Monumentendag is een initiatief vanHerita. Meer info: openmonumentendag.be