Opcentiemen op de onroerende voorheffing van het gewest, aanslagjaren 2020-2025

  • goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2019
  • op de website gepubliceerd sinds 31 december 2019