Opcentiemen op de gewestelijke milieuheffing, aanslagjaren 2022 – 2025

  • goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 mei 2022
  • op de website gepubliceerd sinds 31 mei 2022