Opcentiemen op de gewestelijke milieuheffing, aanslagjaren 2021 – 2025

  • goedgekeurd op de gemeenteraad van 14 december 2020
  • op de website gepubliceerd sinds 21 december 2020