Op weg naar een kindvriendelijke stad

Stad Beringen gaat voor het label ‘kindvriendelijke stad’!

Het label ‘kindvriendelijke stad’ bekroont steden en gemeenten die de rechten van het kind, zoals omschreven in het kinderrechtenverdrag, als basis nemen voor hun beleid.
Een kindvriendelijke stad werkt samen met kinderen en jongeren aan de leefbaarheid op alle vlakken (onderwijs, opvang, welzijn, verkeer, milieu, …).
Kindvriendelijkheid is goed voor iedereen, en dus een uitstekende barometer voor goed lokaal beleid.
Stad Beringen startte in het voorjaar van 2021 vol enthousiasme het traject voor het behalen van het label en heeft hiervoor verschillende fases doorlopen.