Beringen start met ontgravingen op de begraafplaats van Beverlo en de ontruiming van de verlopen graven in Beringen-centrum

Ontgraving Beverlo

Op 15 oktober 2021 maakte stad Beringen bekend dat enkele oude begraafzones met verlopen concessies op de begraafplaats van Beverlo ontgraven gingen worden om plaats te maken voor de huidige en nieuwe begraafvormen.

Ligt het graf van jouw dierbare(n) in een zone die ontruimd zal worden? Dan kan je de attributen die je wil houden voor 24 april ophalen. Om de ontgraving sereen te laten verlopen vragen we ook om geen bloemstukken meer te plaatsen.

De zone waar ontgraven wordt, zal tijdens de uitvoering van de werken niet toegankelijk zijn. Deze zone zal ook afgeschermd worden. In een latere fase wordt ook een herinrichting gedaan van de begraafplaats van Beverlo.
Zo integreren we de nieuwe begraafvormen en verbeteren we de padenstructuur.

Beringen-centrum

Momenteel hebben we nog geen exacte datum voor de bovengrondse ontgraving in het centrum. De nabestaanden werden sinds 12/10/2021 op de hoogte gebracht van de ontruiming. De administratieve procedure is dan ook afgerond. Er kunnen geen aanvragen meer aangenomen worden.

Andere begraafplaatsen

In de loop van dit jaar starten we op de andere begraafplaatsen met de bekendmaking van verlopen concessies en vervallen niet-concessies op gemende percelen. De nabestaanden zullen bij een bezoek aan de begraafplaats een bordje aan het graf vinden met de nodige informatie. Je vindt deze info ook op de website en op de aanplakborden aan de ingang van elke begraafplaats. Zo kunnen ze, indien gewenst, steeds contact opnemen met onze dienst. Neem dus zeker de tijd om het graf van je dierbare(n) te bezoeken, zo weet je wat je eventueel moet doen.

Bepaalde graven werden aangeduid als erfgoed. In dat geval gaat de stad anders te werk. Voor het funerair erfgoed is er in overleg met erfgoedverenigingen en experts een afwegingskader uitgewerkt op basis waarvan bepaalde graven en ornamenten omwille van hun erfgoedwaarde bewaard of verplaatst zullen worden. Het afwegingskader heeft onder andere aandacht voor de artistieke (beeld)waarde, het onderscheidend of typerende karakter van het graf, het (boven)lokaal belang van de persoon die er begraven ligt en de link met een oorlog.

Heb je vragen rond niet-concessies, concessies of weet je niet goed wat je juist kan doen? Op de website van stad Beringen kan je een formulier invullen. Dienst burgerzaken neemt nadien contact met je op. Je kan ook terecht in het Casino, de Klitsberg, de bibliotheek en in het Stadhuis voor een fysiek invulformulier. Je kan dit per post bezorgen of afgeven aan het onthaal in het Stadhuis.