Ontgraving begraafplaats Beverlo en verlopen concessies Beringen-centrum

Gepubliceerd opvrijdag 22 okt 2021 om 09:09

Stad Beringen besliste om enkele graven te ontruimen op de begraafplaats van Beverlo en de verlopen concessie aan te geven op de begraafplaats van Beringen-centrum om zo ruimte vrij te maken voor nieuwe begraafvormen zoals een urneweide. Schepen van Openbare Werken Jean Vanhees is zich bewust van de gevoeligheid: “De beslissing om te ontgraven is niet makkelijk. Er werden enkele voorwaarden opgesteld die bepalend zijn of het graf al dan niet behouden blijft; de concessie moet verlopen zijn of de grafrust van de graven zonder concessie is verlopen. Bovendien worden verwaarloosde graven ontruimd.” 

De afgelopen week werden er bordjes geplaatst bij de graven die ontruimd of verplaatst kunnen worden. “Aan elk van deze graven staat een bordje met de reden waarom het graf weg moet. Ben je de nabestaande van iemand met een betrokken graf? Na het plaatsen van de bordjes en het uithangen van de informatie aan de inkom van de begraafplaats, heb je nog 1 jaar de tijd om te beslissen wat er met het graf mag gebeuren”, vertelt schepen Vanhees. De bordjes vermelden één van deze vijf boodschappen: het graf mag ontruimd worden, op het graf geldt nog een lopende concessie, het bestuur behoudt het graf als erfgoed, je kiest voor een herbegraving en neemt een concessie of je laat het graf ontgraven met een crematie nadien. 

Schepen van Erfgoed An Moons verduidelijkt de aanpak voor wat betreft erfgoed: “In samenspraak met de heemkundige kringen en erfgoedverenigingen verfijnen we de lijst van erfgoed momenteel nog verder. Dit kadert ook binnen een breder traject rond funerair erfgoed. De bordjes ‘erfgoed’ op de begraafplaats zijn dus nog niet definitief. Het betreft graven die omwille van hun culturele erfgoedwaarde, bijvoorbeeld de persoon die er begraven ligt of de aanwezige grafornamenten, een bijzondere waarde hebben. Wanneer een concessie van een graf met erfgoedwaarde eindigt, dreigt dit lokaal erfgoed verloren te gaan. Daarom willen we als stad Beringen deze graven of grafelementen bewaren en opnieuw integreren.” 

“Op alle begraafplaatsen zijn er heel wat graven waarvan de concessie verlopen is. Aan deze graven worden bordjes geplaatst. De nabestaanden van deze graven worden opgeroepen om te verlengen en anders zullen ze stelselmatig bovengronds ontruimd worden. Dit najaar starten we met de begraafplaats van Beringen-centrum. De overige begraafplaatsen volgen nadien. De graven waarvan de concessies vervallen zijn, zullen gedurende 1 jaar een bordje krijgen. Net zoals bij de begraafplaats van Beverlo kunnen de nabestaanden de andere opties bekijken”, aldus schepen Vanhees. 

Alle informatie vind je via beringen.be/begraafplaatsen-ontgravingen-en-verlopen-concessies