Onroerend erfgoed

In onze stad is heel wat waardevol bouwkundig erfgoed aanwezig. Het meest opvallend en onderscheidend voor Beringen is het monumentale mijnerfgoed, maar over het gehele grondgebied zijn er nog tal van andere waardevolle bouwwerken en sites die getuigen van ons verleden. Sommige zijn als monument erkend, andere als dorpsgezicht of staan op de lijst van waardevol bouwkundig erfgoed. De historische stadskern van Beringen is een archeologische zone.

Op het Geoportaal van de Vlaamse dienst voor Onroerend Erfgoed vind je een volledig overzicht en inventaris en de juridische gevolgen.
www.geo.onroerenderfgoed.be

Momenteel worden er erfgoedbeheersplannen opgemaakt voor zowel het mijnterrein als voor Kioskplein met het park van de directeur. Meer informatie hierover en een stand van zaken i.v.m. de opmaak van het beheersplan voor het Kioskplein, download onderstaand presentaties.

Vragen? Stel ze hier.