Onkruidbestrijding

Het onkruidbeheer wordt vooral voorzien op verhardingen van stoepen en pleinen.
Onkruidgroei op de perceelsgrenzen tegen draad, schutting of gevel is te onderhouden door de aangelanden. 

Toch nog een melding, meld het dan hier