Ondersteuning jeugdprojecten

Ben jij een Beringse jongere en heb je samen met één of meerdere vrienden een idee of project waarvoor jullie nog wat middelen zoeken? Dan kan de stad jou helpen via de subsidie voor jeugdprojecten!

Wat?

Stad Beringen voorziet subsidies voor jongeren die samen een vernieuwend, experimenteel of origineel initiatief uitwerken.

Wie? 

  • Erkende jeugdbewegingen, jeugdhuizen en andere vormen van jeugdwerk 
  • Feitelijke verenigingen en vzw’s die zich hoofdzakelijk richten op Beringse jongeren 

Thema’s? 

  • Ondernemerschap van jongeren in een sociaal-culturele context 
  • Diversiteit in de samenleving 
  • Jeugdcultuur 
  • Experimentele jeugdwerkmethodieken 
  • Jubileumvieringen (erkend jeugdwerk) 
  • Samenwerkingsverband tussen 2 verschillende jeugdwerkinitiatieven (erkend jeugdwerk) 


Hoeveel?

  • Elke jeugdproject dat aan de voorwaarden voldoet kan een subsidie van 1 tot 3000 euro krijgen.
  • Eenzelfde organisator kan maximum 5 keer per jaar een jeugdprojectsubsidie aanvragen met een maximum totaalbedrag van 5000 euro.

Hoe aanvragen?

De subsidie kan je aanvragen bij de dienst jeugd en kinderopvang. 

Documenten

FAQ


Heb je een vraag? Hier vind je een pasklaar antwoord. 
Hoe en wanneer krijg ik het geld?
Ik woon niet in Beringen. Kan ik toch een aanvraag doen?
Ik ben nog geen 18 jaar. Kan ik een project indienen? 
Ik ben 30 jaar of ouder. Kom ik nog in aanmerking?
Wat mag ik niet doen met de projectsubsidie? 
We kregen nog geen goedkeuring, maar willen het promomateriaal al laten drukken. Kan dat?
Ik heb al een eerste keer vergaderd voor mijn project. Ik ben dus met mijn project begonnen. Kan ik dan nog een subsidie aanvragen voor mijn project?
Is het mogelijk dat ik niet het volledige bedrag uit de aanvraag krijg? 
Ik kreeg te veel geld voor mijn project. Wat gebeurt er nu? 
Kan ik een jeugdproject combineren met een andere subsidies of sponsoring? 
Is er een uiterste indiendatum voor een jeugdproject? 
Welke projecten of organisatoren komen niet in aanmerking voor een toelage?

Hoe en wanneer krijg ik het geld? 
Het bedrag wordt overgeschreven op de bankrekening die je in de aanvraag hebt ingevuld. Wanneer je de officiële brief met de goedkeuring hebt ontvangen, duurt het ongeveer nog 2 weken voor je het geld ziet verschijnen.  
Jeugdprojecten die meer dan 1000 euro toegekend krijgen, ontvangen een voorschot van 75% na goedkeuring van het project. Jeugdprojecten die 1000 euro of minder toegekend krijgen, ontvangen het volledige bedrag na goedkeuring. De ontvanger van de subsidie moet 18 jaar of ouder zijn. 
Ik woon niet in Beringen. Kan ik toch een aanvraag doen? 
De organisator moet minstens bestaan uit een groep van 2 kinderen of jongeren tot en met 30 jaar. Minstens 50% van de organisatie woont in Beringen. 
Ik ben nog geen 18 jaar. Kan ik een project indienen? 
De organisator moet minstens bestaan uit een groep van 2 kinderen of jongeren tot en met 30 jaar. Minstens 50% van de organisatie woont in Beringen. 
Ik ben 30 jaar of ouder. Kom ik nog in aanmerking? 
De organisatoren moeten 30 jaar of jonger zijn. 
Wat mag ik niet doen met de projectsubsidie? 
De projectsubsidie moet worden gebruikt voor het project waarvoor ze is toegekend. Alle kosten die niet specifiek verbonden zijn aan het project, komen niet in aanmerking. Receptiekosten (behalve voor jubileumvieringen) zijn niet toegelaten, net zoals personeelskosten, oprichtingskosten van een rechtspersoon en kosten voor verbruiksgoederen bestemd voor verkoop. Indien een project niet werd uitgevoerd zoals het werd voorgesteld kan het stadsbestuur de toelage terugvorderen. Bij het verstrekken van valse of onjuiste gegevens zal een terugbetaling gevorderd worden. In het geval het project niet plaatsvindt en je reeds een voorschot ontving, moet dit terug betaald worden. 
In geval van fraude kan de organisator voor een bepaalde periode uitgesloten worden van ondersteuning voor een jeugdproject. 
We kregen nog geen goedkeuring, maar willen het promomateriaal al laten drukken. Kan dat? 
Je wacht best de officiële goedkeuring af. Als er toch iets fout loopt met de aanvraag kunnen deze kosten niet worden ingebracht. Soms is het moeilijk om te wachten met organiseren voordat je de officiële goedkeuring gekregen hebt, bijvoorbeeld het drukken van het promotiemateriaal, reserveren van een zaal, … Onthoud dan wel: wanneer je project wordt goedgekeurd, moet op alle promomateriaal het logo van stad Beringen staan. Deze vind je terug op link naar logo voorzien! 
Ik heb al een eerste keer vergaderd voor mijn project. Ik ben dus met mijn project begonnen. Kan ik dan nog een subsidie aanvragen voor mijn project? 
De aanvraag moet ten laatste 30 dagen voor de start van het project ingediend worden. Die “start” betekent vaak een publiek moment, activiteit(en), workshops,… kortom, activiteiten waar kosten aan verbonden zijn die je met de subsidie wil bekostigen. 
Is het mogelijk dat ik niet het volledige bedrag uit de aanvraag krijg? 
De stedelijke jeugdraad beoordeelt je aanvraag en bekijkt dus ook je begroting. Als ze vinden dat bepaalde kosten te hoog zijn ingeschat, zullen ze adviseren om niet het volledig bedrag toekennen.  
Ik kreeg te veel geld voor mijn project. Wat gebeurt er nu? 
Had je minder geld nodig dan dat je hebt gekregen, dan zal de stad je vragen het stuk van de subsidies die je niet nodig had, terug te betalen. 
Kan ik een jeugdproject combineren met een andere subsidies of sponsoring? 
Ja, dat kan maar niet voor een andere subsidie die wordt uitgekeerd via de stad.
Is er een uiterste indiendatum voor een jeugdproject? 
Nee, projecten kunnen het hele jaar ingediend worden. De aanvragen worden enkel behandeld als ze volledig en op tijd werden ingediend, dit wil zeggen minstens 30 dagen voor de start van het project. 
Welke projecten of organisatoren komen niet in aanmerking voor een toelage? 
Studentenverenigingen; huistaakbegeleidingsinitiatieven; jongerenafdelingen van politieke partijen; religieuze organisaties.