Ondersteuning en toelage vervoer van materialen

Wat? 

Jeugdbewegingen, jeugdhuizen en andere vormen van jeugdwerk kunnen een beroep doen op het stadsbestuur van Beringen voor:
  1. het vervoer van materiaal van en naar de kampplaatsen

  2. toelage bij het inschakelen van een transportfirma voor het bijkomend vervoer van materialen naar de kampplaatsen

  3. toelage bij het inschakelen van een transportfirma voor het vervoer van materialen tijdens evenementen

Wie?

Door stad Beringen erkende jeugdbewegingen, jeugdhuizen en andere vormen van jeugdwerk.

 
Hoe aanvragen ?

  1. In geval van vervoer van en naar kampplaatsen wordt het aanvraagformulier vanuit de stadsdiensten bezorgd aan de jeugdverenigingen.

  2. De toelage bij het inschakelen van een transportfirma voor het bijkomend vervoer van materialen naar de kampplaatsen dient aangevraagd te worden via het digitaal aanvraagformulier (ten laatste 1 oktober). De factuur dient toegevoegd te worden bij het aanvraagformulier.

  3. De toelage bij het inschakelen van een transportfirma voor het vervoer van materialen tijdens evenementen dient aangevraagd te worden via het digitaal aanvraagformulier (ten laatste 30 dagen voor het evenement). De prijsofferte dient toegevoegd te worden bij het aanvraagformulier.