Ondersteuning en toelage kampvervoer

Wat? 
1. Stad Beringen voorziet jaarlijks kampvervoer.  
2. Indien een jeugdvereniging nood heeft aan extra vervoer, kan men hiervoor een subsidie aanvragen met een maximum van 1000 euro per vereniging. 
 
Wie? 
Door Stad Beringen erkende jeugdbewegingen, jeugdhuizen en andere vormen van jeugdwerk. 
 
Hoe aanvragen?
Het aanvraagformulier wordt vanuit de stadsdiensten bezorgd aan de jeugdverenigingen.