Occasionele verkopen niet-commercieel karakter

Verkopen van producten of diensten met een niet-commercieel karakter zijn in hoofdzaak verkopen voor een goed doel of voor de kas van een vereniging. Bijvoorbeeld: een voetbalvereniging verkoopt wafels voor de eigen werking, een vereniging organiseert een collecte voor het Rode Kruis, … Indien je dergelijke verkopen voor het goede doel wil organiseren op de openbare weg dient dit aangevraagd te worden bij de stad. In Beringen kunnen niet-commerciële organisaties ook éénmalig op onze markten staan om producten te verkopen of zich te promoten.

Voorwaarden

 • de verkoop moet één van de volgende doelen hebben: liefdadig, sociaal, cultureel, educatief, sportief, ter bescherming van de natuur en de dierenwereld of ter bevordering van ambachten/streekproducten
 • de verkoop moet occasioneel blijven
 • naargelang het statuut van de verkoper
  • is de verkoop toegelaten zonder voorafgaande goedkeuring: wanneer deze door jeugdverenigingen georganiseerd wordt die erkend en gesubsidieerd worden door de bevoegde overheden
  • is de verkoop onderworpen aan een voorafgaande melding: wanneer deze georganiseerd wordt door verenigingen of instellingen die fiscaal aftrekbare giften mogen ontvangen, erkend door de FOD Financiën
  • is de verkoop aan een machtiging onderworpen: wanneer deze gebeurt door andere categorieën organisatoren; deze machtiging is beperkt tot één jaar en is jaarlijks hernieuwbaar. In de aanvraag tot machtiging kunnen verschillende acties opgenomen worden (weliswaar te realiseren binnen de periode van één jaar)
 • de verklaringen en aanvragen moeten volgende zaken vermelden:
  • de verantwoordelijke van de verkoop alsook het doel, de plaatsen, de periodes van de verkoop en de aangeboden producten en diensten
  • een raming van de te koop aangeboden hoeveelheden, zodat nagegaan kan worden of er concurrentie dreigt voor de plaatselijke handel
 • de verkopers moeten zich tijdens de verkoop identificeren, aan de hand van een opschrift, logo of bekend symbool
 • bij de verkoop van gereglementeerde producten moet men de geldende reglementering naleven, zoals bijvoorbeeld de verkoop van voedingswaren

Kosten

Geen kosten.

Aanvraag

Een éénmalige standplaats op onze markten aanvragen kan je via een aanvraagformulier.