Noodplanning en Crisisbeheer Limburg

Je hele hebben en houden verwoest zien als gevolg van overstromingen door hevige onweersbuien… Of je appartement in het holst van de nacht moeten verlaten omdat een brand het gebouw in lichterlaaie zet. Daar sta je dan, opgeschrikt en verward in pyjama zonder je GSM. Aan deze scenario’s denk je liever niet teveel. Toch is het belangrijk om goed voorbereid te zijn zodat je de gevolgen zoveel als mogelijk beperkt.

De gouverneur en zijn federale dienst Noodplanning & Crisisbeheer bereiden zich voor op schijnbaar onvoorziene gebeurtenissen zodat er desgevallend snel en adequaat gereageerd kan worden en eventuele schadelijke gevolgen beperkt blijven. 

Wil je hier meer over weten? https://crisis-limburg.be/