Expo ‘Meertalige groeimeter’ reist door de scholen van Beringen

Gepubliceerd opvrijdag 28 okt 2022 om 11:04

De expo ‘Meertalige groeimeter’ is een initiatief van stad Beringen om het belang van taal in de kijker te zetten. Vanaf dit schooljaar reist de expo door Beringen, in eerste instantie langs de scholen. Zowel kinderen, leerkrachten als ouders krijgen zo handige tools aangereikt om aan de slag te gaan met taal en taalstimulering.  

Om kansen te creëren voor onze Beringse kinderen, is taal een van de belangrijkste ontwikkelingsdomeinen. Meertaligheid is voor veel Beringse kinderen niet alleen de realiteit, maar ook een extra troef. Schepen van Samenleven Ann-Sofie Vanoverstijns benadrukt: “Zowel in hun schoolcarrière, loopbaan, als vrije tijd zal een goede kennis van meerdere talen voor extra kansen zorgen. Daarom willen we een positieve visie op meertaligheid uitdragen. Waarbij naast de voertaal, het Nederlands, ook andere talen een belangrijke plaats krijgen. Zo verhogen we de toekomstkansen en het welbevinden van onze Beringse kinderen.” 

De groeimeter werd in 2020 ontworpen, in een traject met de werkgroep meertaligheid, op basis van 10 tips. Deze groeimeter is nu uitgebreid tot een expo met vorming voor scholen en groepen, onder andere gezinnen, om het belang van taal in de kijker te zetten. Vanaf dit schooljaar reist de expo door de scholen van Beringen.  

Stad Beringen wil met de expo kinderen, leerkrachten, maar ook ouders en organisaties ondersteunen bij een kwalitatieve talige opvoeding. Ook als de voertaal thuis Nederlands is, zijn er veel voordelen aan verbonden om je kinderen meertalig op te voeden. De tips die de expo ‘Meertalige groeimeter’ aanreikt en de aansluitende vorming zijn nuttig voor alle kinderen en gezinnen. De leerkrachten van de scholen waar de expo te gast is krijgen de groeimeter, werkbundel en een vriendenboekje als handige tools om aan de slag te gaan met taal en taalstimulering. De bedoeling is niet alleen om te informeren en tips aan te reiken over hoe je het spreken van meerdere talen kan bevorderen, maar ook om mythes te doorbreken rond meertalige opvoeding. Veelvoorkomende mythes zoals “Verschillende talen leren maakt kinderen snel verward waardoor ze de talen mengen” worden ontkracht op basis van resultaten uit studies.  

Momenteel heeft de expo een succesvolle aftrap gehad bij Straf! School met lef in Beringen-Mijn. De volgende scholen zijn Westakker in Beverlo en De Step in Beringen Centrum. Er is nog plaats voor twee scholen dit schooljaar en voor het schooljaar 2023-2024 zijn nog meerdere opties mogelijk. Wil je dat de reizende expo een stop maakt in jouw school? Stuur een mailtje naar meertaligheid@beringen.be.  

“We willen, samen met Beringse scholen en organisaties, meertaligheid positief in de kijker zetten. Zo erkennen we de diversiteit in onze stad en benutten we alle kansen om de Nederlandse taalvaardigheid van onze kinderen te versterken en hun taalgevoeligheid te stimuleren”, besluit schepen Vanoverstijns.  

Ann-Sofie Vanoverstijns 

Schepen van Samenleven